Privacy Policy

PRIVACY POLICY

I CHAOTICMEDIA’s persondatapolitik redegøres der for, hvordan vi bruger persondata og sikrer efterlevelse af persondatareglerne. Vi bestræber os på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger, og vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Personoplysninger kan blive registreret, når du besøger vores hjemmeside.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din IP adresse, dit telefonnummer, eller bankoplysninger alt afhængig af, hvad der er nødvendigt i den pågældende situation.

HVORFOR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Baggrunden for at vi indsamler dine personoplysninger er typisk for at kunne: Levere en given vare/tjeneste til dig, opfylde en kontrakt, tilmelde dig ønskede faciliteter og ydelser, sende nyhedsbreve, tilbud og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed til dig.

Herudover kan vi indsamle vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik.

BESKYTTELSE OG LAGRING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Oplysningerne slettes derfor, når eksempelvis kunde- eller ansættelsesforholdet ophører dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning eksempelvis regnskabsloven.

VIDEREGIVELSE

Dine personoplysninger kan blive videregivet til enheder tilhørende os herunder datterselskaber og associerede selskaber. Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

BEHANDLING HOS TREDJEPARAT

CHAOTICMEDIA kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Disse databehandlere vil blive instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne, og vi indgår særlig aftale herom. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger, men som i kraft af EU reglerne bliver forpligtet til at leve op til disse regler.

INDSIGT/RETTELSE/SLETNING/OVERFØRSEL

Du har altid mulighed for at bede om overførsel af, indsigt i, tilretning af samt anmode om sletning af de registrerede personoplysninger.

OVERSIGT OVER UNDERLEVERANDØRER VI KAN ANVENDE I VORES MARKEDSFØRING

  • Facebook
  • Google
  • Moz
  • Mailchimp
  • Linkedin
  • Microsoft (Bing)
  • Yoast
  • One.com

HENVENDELSE TIL OS

Hvis du ønsker at vi retter eller sletter personoplysninger eller hvis du har andre spørgsmål vedr. persondata, bedes du rette henvendelse til os på: info@ChaoticMedia.dk

 

COOKIES

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed, når du besøger et websted.

Cookies kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt. De kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. ChaoticMedia bruger cookies på websitet til statistik. Cookies giver os anonym information, om hvordan brugerne benytter hjemmesiden. Det giver os mulighed for at opdatere og forbedre den bedst muligt. Endelig anvendes cookies til målretning af annoncer, så de kan blive så relevante som muligt.

Hvis du alligevel ønsker at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser.

Vær opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af de interaktive funktioner, som websites tilbyder, er afhængige af cookies og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed. Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering af cookies. Følg vejledningen fra webbrowserproducenterne nedenfor for at konfigurere dine browser-indstillinger *.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox
* Bemærk: Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten – Ingen former for ansvar kan gøres gældende over for os, hvis de er urigtige.