Digital strategi

ChaoticMedia sikrer, at der er synergi mellem din digitale strategi og den overordnede forretningsstrategi.

 

Vores arbejdsmodel for digital strategi indeholder en række processer, som vi gennemgår for at sikre en successfuld eksekvering af din markedsføring:

Analyse

Analyse af de forskellige brugeres adfærd er en fundamental nødvendighed for at forstå brugernes behov og være i stand til at kunne kommunikere de rigtige budskaber på den rette måde.

Vi hjælper dig med at identificere, hvilke produkter og services der kan løftes digitalt. Hos ChaoticMedia lægger vi stor vægt på, at kommunikation og koncepter bliver eksekveret på baggrund af data og ikke bare på intuitive fornemmelser og mainstream trends.

Vi har stor erfaring med brug af digitale værktøjer til udarbejdelse af handlingsrettede markeds- og konkurrent analyser.

Vi kategoriserer og systematiserer data, som giver os det nødvendige overblik og de rette redskaber til at kunne segmentere brugere og finde nye markeder for vækst.

Segmentering

Successkriteriet for enhver forretning hviler på evnen til at engagere og reagere på sit marked. I et online marked er det bl.a. indsigten i publikums små og store kulturforskelle, som afgør hvor meget indflydelse, man kan få. Segmenteringsprocessen er derfor en stor og meget vigtig del af den overordnede digitale strategi.

Vi anvender derfor dataanalyse til at segmentere forskellige målgrupper ud fra adfærd og kulturelle forskelle i det digitale landskab.
En databaseret segmenteret målgruppe gør det muligt at distribuere og promovere mere effektivt, på de rigtige områder, på tværs af digitale kanaler.

Kommunikation

Vi vurderer anvendeligheden af de digitale medier og netværk, hvor de ønskede målgrupper befinder sig, og udarbejder en plan for, hvorledes vi skaber og allokerer den rette opmærksomhed for at gennemføre din virksomheds målsætninger. Vi tilpasser altså din kommunikation til at støtte op om den overordnede strategi.

Konceptudvikling

Rammen for konceptudvikling er et mix af segmenteret brugeradfærd samt virksomhedens brand, produkt og vision. ChaoticMedia skræddersyr koncepterne til den ønskede målgruppe og opnår således et større potentiale for vækst og brugerengagement.

Eksekvering

Vi varetager al digital eksekvering af din virksomheds markedsføring. Vi kortlægger jeres kunders rejse – før, under og efter køb på tværs af de digitale platforme såsom; DisplaySEMSociale Medier.

Via vores trackingværktøjer kan vi reagere på brugernes adfærd med det samme. Det gør det muligt at optimere kundernes digitale oplevelse og giver dermed tydelige resultater på bundlinjen i form af en gennemført digital strategi.

Vi anvender derfor dataanalyse til at segmentere forskellige målgrupper ud fra adfærd og kulturelle forskelle i det digitale landskab.
En databaseret segmenteret målgruppe gør det muligt at distribuere og promovere mere effektivt, på de rigtige områder, på tværs af digitale kanaler.

KUNDER

17

LANDE

9

ANNONCER

14.746

KOPPER KAFFE

947